Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: przez X. Piotra Grabowskiego

Tytuł: Zdanie syná koronnego, o piąćiu rzecżach Rzecżypospolitey polskiey należących. 1. Sąśiedztwo tureckie z Polską, iakie. 2. Skarb bogáty na Rzecżp. iáko zebráć. 3. Pospolite ruszenie boyne iáko ucżynić. 4. Wypráwá na woynę, iákaby być mogłá poki się skarb Rzeczyp. nieubogáći. 5. Liga z páństwy chrześćciańskiemi przeciw Turkowi, iáko nā potrzebna. Ich Mśćiam Pánom Bráciey swey, Pánom Polakom, Litwie, ku vwaźeniu podáne.

Miejsce wydania: -

Wydawca: -

Data wydania: 1595 dniá 23 Septeb.

Opis fizyczny: 4to, k. [78], Każda z rozpraw z osobną kartą tytułową

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 6500 PLN