Wycena polskich książek i księgozbiorów

 

Staramy się odpowiadać na każdą ofertę wyceny i sprzedaży książek w ramach naszej specjalizacji.
Na potrzeby naszych Klientów przygotowaliśmy wyspecjalizowane narzędzia do wyceny książek polskich.
Procedurę wyceny otwiera potwierdzenie przyjęcia danych opisujących książki przekazanych nam drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub udostępnienie nam książek fizycznie.

Oferujemy wycenę książek, bibliotek druków zwartych i czasopism dla celów spadkowych i ubezpieczenia, jak również na potrzeby negocjacji wartości sprzedaży.

Oferujemy również doradztwo w zakresie opodatkowania oraz prawa regulującego przewóz książek przez granicę.

Opłatę za wycenę obliczamy albo w przeliczeniu na roboczogodziny, albo wg stałej podstawy; na potrzeby sprzedaży często przygotowujemy wycenę bezpłatnie. Dokładny kosztorys sporządzamy po ustaleniu zakresu i charakteru zleconej pracy.