Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Marcin Kromer

Tytuł: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom trzeci. Kronika Marcina Kromera Biskupa Warminskiego Na Polski Ięzyk Przełozona Przez Marcina Błazowskiego Niegdyś Iego Kosztem w Krakowie Roku 1611. Drukowana Teraz Za Pozwoleniem Starszych Przedrukowana

Miejsce wydania: w Warszawie

Wydawca: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Data wydania: 1767

Opis fizyczny: folio, k. [7], s. 786, k. [3]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 3000 PLN