Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Maciei Stryikowski

Tytuł: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom drugi. Kronika Macieia Stryikowskiego niegdyś w Królewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyiskiego przedrukowana ; Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem

Miejsce wydania: w Warszawie

Wydawca: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Data wydania: 1766

Opis fizyczny: folio, k. [24], s. 782 ; k. [1], s. 172, k. [6]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2600 PLN