Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Alexandra Hrabi Gwagnina

Tytuł: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Miejsce wydania: w Warszawie

Wydawca: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Data wydania: 1768

Opis fizyczny: folio, k. [6], s. 714, k. [4] Rejestru

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 3000 PLN