Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Marcin Bielski

Tytuł: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy. Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. Przedrukowana

Miejsce wydania: w Warszawie

Wydawca: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Data wydania: 1764

Opis fizyczny: folio, k. [7], s. 856, k. [5] Rejestru

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2600 PLN