Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: przez Aleksandra Nowoleckiego

Tytuł: Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa, jego przedmieść i miasta Podgórza wraz z nazwiskami właścicieli, na podstawie ksiąg hipotecznych i urzędowych do dnia 10 maja 1878 r. doprowadzony i historycznemi objaśnieniami uzupełniony

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Druk. W. Korneckiego, nakładem L. Bajera

Data wydania: 1878

Opis fizyczny: 24 cm, s. XIII, [1], 271, [47]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 550 PLN