Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Wielądko, Wojciech Wincenty

Tytuł: Heraldyka czyli opisanie herbów w iakim który iest kształcie oraz Familie rodowitey Szlachty Polskiey i W. X. Litewskiego z ich herbami, przytym wsławieni męztwem i odwagą wytworną nauką... w oyczyźnie dawnieyszego i teraźnieyszego wieku Polacy, przez Woyciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka wydane. T. I


Heraldyka, czyli opisanie Familii, y krwi związku Szlachty Polskiey y W. X. Litt. z ich herbami. T. II-V

Data wydania: 1792-1798

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: W Drukarni Piotra Zawadzkiego

Opis fizyczny: 8vo, k. [6], s. 344; k. [1], s. 345-819, k. [4]; k. [1], s. 448, k. [4]; s. 104, k. [143]; k. [228]

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanych zdobionych skórzanych oprawach z epoki

Zakupimy za: 13500 PLN