Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Szczerbic, Paweł

Tytuł: Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone. Przez ... na ten czas syndika lwowskiego.

Data wydania: 1581

Miejsce wydania: Lwów

Wydawca: Kosztem y nakładem tegoż Pawła Szczerbica własnym.

Opis fizyczny: Folio, k. 3 nlb., s. 215, k. 6 nlb., drzeworyt tyt., herb, inicjały

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej lub pergaminowej oprawie z epoki

Zakupimy za: 10500 PLN