Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Tytuł: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Data wydania: M. D. LXXXII (1582)

Miejsce wydania: Drukowano w Krolewcu

Wydawca: u Gerzego Osterbergera

Opis fizyczny: Folio, k. [16], s. [1], 790, k. [10]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 22000 PLN