Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Słowacki, Juliusz

Tytuł: Dzieła. Wydał i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini. T. 1-3.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Sp. Wyd. Parnas Polski

Data wydania: 1933

Opis fizyczny: 24,5 cm, s. XLVIII, 488, tabl. ilustr. 4, faksym. autografów 6 (w tym 1 objęty numeracją stron); [4], 489, [2], tabl. ilustr. 4, faksym. autografów 4; [4], 440, [1], tabl. ilustr. 4, faksym. autografów 6

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 900 PLN