Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Skimborowicz, Hipolit, Gerson, Wojciech

Tytuł: Willanów: album : zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej

Data wydania: 1877

Opis fizyczny: 36,5 cm, s. [4], 186, II, tabl. ryc. 48, liczne drzeworyty w tekście

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1900 PLN