Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Sienicki, Szczepan

Tytuł: Sposób nowo-obmyślony Konkludowania Obrad Publicznych, dla utwierdzenia Praw Kardynalnych Wolności. Libertatis sentiendi & Juris vetandi Z Uwagami nad publicznemi Status materyami do rozsądku Rzeczpltey Polskiey podany [...]. Cz. 1-3.

Miejsce wydania: W Łowiczu, W Warszawie.

Wydawca: Druk. J.O. Xcia Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieznień. i Druk. J.K.Mci y Rzeczypospolitey Soc. Jesu.

Data wydania: 1764

Opis fizyczny: 8vo, s. [26], 334, [6]; [8], 121 [jest mylnie 120], 2 tabl., [3]; [15], 136, 1 tabl., [7]

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1800 PLN