Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Shakespeare, William

Tytuł: Shakespeare William. Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H.C. Selousa. Przekład St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. T. 1-3

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakł. Spółki Wyd. Księgarzy

Data wydania: 1875 - 1877

Opis fizyczny: 28 cm, s. [4], XXX, 573, [2]; [2], 834, [1]; [4], 763, [2]

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanych skórzanych oprawach z epoki

Zakupimy za: 1600 PLN