Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Reymont, W. S.

Tytuł: Legenda. Z 5 drzeworytami Władysława Skoczylasa

Miejsce wydania: Warszawa-Bydgoszcz

Wydawca: Instytut Wyd. Biblioteka Polska. Druk Wł. Łazarskiego

Data wydania: 1924

Opis fizyczny: 31 cm, s. 36, w ramach paginacji tabl. ryc. 5 (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz numerowany od 1 do 300, z podpisem autora, w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1700 PLN