Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Bibljoteki Narodowej w Warszawie. Wyd. R. Ganszyniec, W. Taszycki, S. Kubica. Studja o oprawie i piśmie [...] napisał A. Birkenmajer, o minjaturach W. Podlacha. Z 31 podobiznami. Staraniem i pod red. L. Bernackiego.

Miejsce wydania: Lwów

Wydawca: Ossolineum

Data wydania: 1939

Opis fizyczny: 4to, s. VII, [1], 402, [1], tabl. 28

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz numerowany od 1 do 240, w dobrze zachowanej skórzanej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 1100 PLN