Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Przywileie i Konstytucye Seymowe za panowania Jego Królewskiey Mci Stanisława Augusta Roku Pańskiego MDCCLXIV dnia 3 Grudnia.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Data wydania: 1764

Opis fizyczny: Folio, s. 70 (błąd w paginacji, po s. 67 następuje 48), k. [26], winietki, inicjały (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 320 PLN