Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Przywileie y Constitucie seymowe za panowania iego królewskiey Mći Iana III. Roku Pańskiego 1676.

Data wydania: 1676

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla I.K.M. Typogr.

Opis fizyczny: Folio, s. 70, 27, [1], tabl. ryc. w tekście 2, inicjały (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej oprawie

Zakupimy za: 1300 PLN