Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Polska w krajobrazie i zabytkach. Autorzy artykułów: Aleksander Janowski, Alfred Lauterbach, Juliusz Kłos, Władysław Miedniak, Mieczysław Orłowicz, Mariusz Zaruski. Zdjęcia: Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski i inni. Fotografie zebrał i ułożył prof. Wł. Dzwonkowski. T. 1-2.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wyd. Tadeusza Złotnickiego

Data wydania: 1930

Opis fizyczny: 32,5 cm, s. XLVII, [7], 140 (tekst), 312 (ilustr.); 137, [1] (tekst), 320 (ilustr.)

Opis dodatkowy: kompletna czysta edycja w dobrze zachowanej półskórzanej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 2500 PLN