Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki Jana Matejki. Tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski.

Data wydania: 1893

Miejsce wydania: Wiedeń

Wydawca: Nakład Maurycego Perlesa

Opis fizyczny: 40 cm, s. [4], 101, [1], tabl. ilustr. 44 (heliograwiury)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 1200 PLN