Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana

Tytuł: Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kośćiołach zwłaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane

Miejsce wydania: W Krakowie

Wydawca: w Druk: Dziedzicow Krzysztofa Schedla J. K. M. Typog.

Data wydania: 1675

Opis fizyczny: 4to, k. [17], s. 713, k. [23] Rejestr, herb i winiety w drzewor.

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 800 PLN