Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Jozef Alexander Jabłonowski

Tytuł: Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie, Placyd po swiecku. Zycie którego świętego z poważnych authorów zebrane, iak pełne przeciwności, czytelnika zdumiewa ! tak przykłady Jego, nauki y Moralizacye tu przyłączone, niech buduią. Tudziez nauka o wierszach y wierszopiscach polskich wszystkich przydana. Przez Jozefa Alexandra Xiążęcia z Prussów na Jabłonowie y Lachowcach, Hrabię na Lisiance y Zawałowie, L. B. na Podhorcach Jabłonowskiego, Stolnika W. X. Litt. Sądowego Ziemi Buskiey, Wołpińskiego, Korsuńskiego, Onyxsztyiskiego, Dźwinogrodzkiego, Zagoscskiego, etc. Starostę, Rakanciskiego, Zawaryiskiego dzierżawcę, kawalera orderu Rynskiego Rotmistrza Woysk koronnych

Miejsce wydania: we Lwowie

Wydawca: w Drukarni SSS. Troycy

Data wydania: 1751

Opis fizyczny: 348 cm ; [99] k.

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1100 PLN