Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Osiński, Józef Herman

Tytuł: Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey w piecach wielkich i dymarkah, robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców na topienie rudy; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczeń żelaznych; o robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego, w języku francuskim przez margrabię Courtivron i P. Bouchu napisana. Staraniem i kosztem Jaśnie Wielmożnego Hyacynta Nałęcza Małachowskiego [...] na oyczysty język przełożona. Dodatkami wyiętemi z dzieła Pana Jars, z Encyklopedyi Ywerdońskiey i z innych opisuiących robotę żelaza, stali, sprzączek, pilników, blachy białej etc. pomnożona, przypiskami robót kraiowych obiaśniona, trzydziestą czterema kopersztychami z zagranicy sprowadzonemi ozdobiona i do druku podana.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Data wydania: 1782

Opis fizyczny: 4to, k. [2], s. 582, k. [5-regestr], tabl. ryc. 34 (miedzioryty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 14000 PLN