Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: A. E. O.

Tytuł: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne […] z dodaniem Ewangelii i Listów Apostolskich […] Wydanie drugie, poprawne i pomnożone

Data wydania: 1857

Miejsce wydania: Lipsk

Wydawca: nakł. Rubena Rafałowicza księgarza

Opis fizyczny: 14 cm, s. XXXX, 1024, tabl. ryc. 4 (staloryty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 280 PLN