Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Niesiecki, Kacper

Tytuł: Korona polska przy złotey wolności starożytnemi wszystkich katedr, prowincyi, y rycerstwa kleynotami, heroicznym męstwem y odwagą naywyższemi honorami a naypierwey cnotą, pobożnością, y świątobliwością ozdobiona... T. 1-4.

Miejsce wydania: Lwów

Wydawca: Druk. Collegium Societatis Iesu

Data wydania: 1728-1743

Opis fizyczny: Folio, s. [6], 284, [2], 404, [2]; [6], 759 (recte: 760), [2]; [8], 937 (recte: 927, pomyłka w paginacji o 10 od s. 433/444), [1]; [2], 820, w tekście kilkaset drzeworytów z wizerunkami herbów

Opis dodatkowy: kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanych skórzanych jednolitych oprawach z epoki

Zakupimy za: 24000 PLN