Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Niesiecki, Kasper

Tytuł: Herbarz polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep[omucena] Bobrowicza. T. 1-10.

Miejsce wydania: Lipsk

Wydawca: Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela

Data wydania: 1839-1846

Opis fizyczny: 26 cm, s. XVI, 580, [2]; [4], 390; [4], 476; [4], 518; [4], 476; [4], 588; [4], 582; [4], 652; [4], 468; [4], 202, [6], 508, liczne herby w tekście (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanych skórzanych oprawach z epoki z zachowaniem okładek broszurowych

Zakupimy za: 14000 PLN