Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego

Tytuł: Historya podrozy y osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego szlachcica polskiego i węgierskiego, zawieraiąca w sobie jego czyny woienne w czasie konfederacyi barskiey, wygnanie iego nayprzód do Kazanu, potym do Kamszatki, waleczne iego z tey niewoli oswobodzenie się, iego podróż do Kalifornii, potym przez Ocean Spokoyny do Japonii, Formozy, Kantonu w Chinach, założenie przez niego osady na wyspie Madagaskarze, z zlecenia francuzkiego rządu, iego na tey wyspie woienne wyprawy, uznanie iego nareszcie najwyższym iey rządzcą. T. 1-4

Data wydania: 1806

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: W Drukarniach połączonych Gazety Warszawskiey i Sukces. Tomasza Le Brun

Opis fizyczny: 18 cm, s. 352 ; s. 347 ; s. 377 ; s. 380

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste tomy w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 4400 pln