Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Manteuffel, Gustaw

Tytuł: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Data wydania: 1879

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Opis fizyczny: 29,5 cm, s. IX, [1], 168, [1], tabl. ilustr. 21 (drzeworyty), mapy 3 (litografie, w tym 1 kolor. liniowo)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1500 PLN