Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Majakowskij, Włodzimierz

Tytuł: Wybór poezyj w przekładach: Broniewskiego, Jasieńskiego, Słobodnika, Słonimskiego, Sterna, Tuwima, Wandurskiego poprzedzony wstępem Majakowskiego do polskiego czytelnika, jego autobiografją oraz przedmową Anatola Sterna

Data wydania: 1927

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Sp. Księg. "Książka".

Opis fizyczny: 16mo, s. 120, [3]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki z zachowaniem okładki wydawniczej

Zakupimy za: 800 PLN