Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Łubieński, Władysław

Tytuł: Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych, to iest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, królestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony. Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiow, skarbow, ciekawości y granic każdego kraiu, z autorów francuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebranym przyozdobiony… Dla ciekawego nie proznuiącego oka polskiego podany.

Miejsce wydania: Wrocław

Wydawca: Druk Akademii Societatis Jesu

Data wydania: 1740

Opis fizyczny: Folio, s. [12], 656, [12], tabl. ryc. 2, map 6

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 19000 PLN