Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Loski, Józef

Tytuł: Ryciny polskich i obcych rytowników XVI, XVII i XVIII wieku. Odtworzone z oryginałów Wita Stwosza, Jana Ziarnki (Legrain), Bolswerta, Custosa, Mateusza Meriana, Tomasza i Stefana Della-Belli, Sadelera, Wolfganga i Łukasza Kilianów, Jeremiasza Falcka, Hondiusa, Edelinka, Hoogha, Dreveta, Larmessina, Balechou, Myliusa, Zuchiego, Cunega, Johna, Norblina, Chodowieckiego, Płońskiego etc. Wydał z dołączeniem objaśnień i życiorysów...

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Druk Jana Noskowskiego

Data wydania: 1878-1880

Opis fizyczny: 43 cm, k. tekstu [64], tabl. ilustr. 96

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 8000 PLN