Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: przez Teofila Lenartowicza

Tytuł: Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Data wydania: 1861

Opis fizyczny: 32,5 cm, frontispis (akwaforta Cypriana Norwida), s. [4], 32, [2], tabl. ryc. 8 (staloryty Antoniego Zaleskiego)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 1800 PLN