Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Lelewel, Joachim

Tytuł: Album rytownika polskiego

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego

Data wydania: 1854

Opis fizyczny: 28 x 36 cm, [2], 12, [10], tabl. ryc. 39, 3

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 4600 PLN