Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego

Tytuł: Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta Jako też z Aktów Konfedaracyi na Seymie Convocationis 1764 zaczetey, a w roku 1766 rozwiązaney tudzież z Konstytucyi innych Seymów za teraźniejszego Panowania odprawionych Zebrana w Czterech Częściach

<

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakł. i drukiem Michała Grölla

Data wydania: 1789

Opis fizyczny: 21 × 17 cm, frontispis, s. XIII, [1], 82, 128, 60, 45, [3]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2200 PLN