Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Księgi Psalmow Dawidowych łacińskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey Ordynaryinego Typografa

Data wydania: 1714

Opis fizyczny: (20 x 17 cm), k. [8], s. 464, k. [4], 1 drzeworyt herbowy

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1100 PLN