Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Część poetyczna Seweryny Duchińskiej. Wstęp prozą Hr. Wojciecha Dzieduszyckiego. Rysunki Walerego Eljasza

Tytuł: Królowie Polscy w obrazach i pieśniach

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Nakł. Karola Kozłowskiego ; Drukarnia Dziennika Poznańskiego

Data wydania: 1893

Opis fizyczny: 32,5 × 24 cm, s. [2], XV, 128, [3], 48 rycin na osobn. tabl. (w tym 44 wizerunki królów)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 850 PLN