Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Kozłowski, Karol

Tytuł: Album Wojska Polskiego z 1831 roku zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Jul. Kossaka, W. Eliasza, W. Mottego i innych artystów. Wydał... Wydanie drugie.

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Nakładem wydawcy. Czcionkami Drukarni „Dziennika Poznańskiego”

Data wydania: 1887

Opis fizyczny: 31x39,5 cm, s. 32, mapa 1 (litografia kolor.), tabl. ilustr. 12 (cynkografie ręcznie kolor. akwarelą)

Opis dodatkowy: kompletna czysta edycja w dobrze zachowanej skórzanej tece wydawniczej

Zakupimy za: 2600 PLN