Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Kotłubaj, Edward

Tytuł: Galeria Nieświeżska portretów radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez ... Z drzeworytami Michała Starkmana

Miejsce wydania: Wilno

Wydawca: Czcionkami A. Marcinowskiego

Data wydania: 1857

Opis fizyczny: 25 cm, s. 558, w tekście 53 portrety (drzeworyty), winieta na k. tyt. (drzeworyt)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1300 PLN