Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Kostrzewski, Franciszek

Tytuł: Szkice i obrazki. Dzieło illustrowane 48 rycinami wykonanemi przez F. Kostrzewskiego. Artykuły Wacł. Szymanowskiego, A. Wieniawskiego, Wilczyńskiego i Kazim. Wład. Wójcickiego. Seria 1.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakł. i druk J. Ungra

Data wydania: 1858

Opis fizyczny: 22,5 cm, s. [2], 192, tabl. ryc. 48 (litografie, sygn: w Lit. A. Pecq w Warsz 482)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2400 PLN