Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Kossak, Juliusz; Tondos, Stanisław

Tytuł: Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografi ach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład[ysława] Łuszczkiewicza oraz z przedmową dr. Maryana Sokołowskiego.

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Nakład i własność Kutrzeby & Murczyńskiego

Data wydania: 1886 1887

Opis fizyczny: 47,5 cm, k. [26], tabl. ryc. 24

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej okładce wydawniczej

Zakupimy za: 4000 PLN