Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Korytkowski, Jan

Tytuł: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem. Według źródeł archiwalnych opracował... T. 1-5

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego

Data wydania: 1888 - 1892

Opis fizyczny: 28 cm, s. [2], VII, [1], 792; [4], 818; [4], 778; [4], 618; [4], 377, [3]

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanych zdobionych skórzanych oprawach z epoki

Zakupimy za: 1800 PLN