Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Konfederacja Generalna Omnium Ordunum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae; Na Konwokacyi Generalney Warszawskiey uchwalona. Dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Kwietnia; Roku Pańskiego Tysiącznego Siedmset Trzydziestego trzeciego.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: W Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium Xięży Scholarum Piarum

Data wydania: 1733

Opis fizyczny: Folio, k. [1], s. 59, herb, winietki, inicjały (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 500 PLN