Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Komorowski, Adam Ignacy

Tytuł: Sposob katechizowania według opisania katechizmu Rzymskiego, powagą S. Koncylium Trydentskiego wydanego. A teraz z władzy y zwierzchnosci pasterskiey J. O. Xiążęćia J. Mći Adama, Ignacego Komorowskiego, Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony polskiey y W. X. Litewskiego, dla iednostaynego zażywania wszystkim Archi-Dyecezyi gniźnieńskiey kościołom po parafiach podany

Miejsce wydania: W Warszawie

Wydawca: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczy-Pospolitey in Collegio XX. Schol. Piar.

Data wydania: 1757

Opis fizyczny: 4to, s. [4], 200

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 600 PLN