Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Komeniusz, Jan Amos

Tytuł: Swiat rzeczy pod zmysły podpadaiących w czterech iezykach odmalowany y poprawiony. To iest, wszystkich gruntownych na świecie rzeczy y czynności odmalowanie y nazywanie Łacińskie, Polskie, Francuskie, Niemieckie, z regestrami tytułow y Słowniczkami Słow. Staraniem Karola Kutelle. Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus...

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Staraniem Karola Kutella. U M. Groella

Data wydania: 1770

Opis fizyczny: 8vo, k. 24 nlb., s. 608, k. 116 nlb., ca. 153 drzeworyty w tekście

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2100 PLN