Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Kołudzki, Augustyn

Tytuł: Thron oyczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich. Z różnych approbowanych autorów, od pierwszego Lecha, aż do teraźnieyszych czasów, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący hystoryą, przez… sędziego inowłocławskiego. Z przydatkiem niektórych okoliczności respektem gliniańskiej transakcyi, szwedzkiey za Iana Kazimierza woyny y toruńskiey hystoryi powtórnie potomnym na wzór wystawiony czasom.

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: W Drukarni Akademickiey, kosztem Iózefa Wolńskiego Bibliop:

Data wydania: 1727

Opis fizyczny: 4to, k. [5], s. 300, portret 1 (miedzioryt), 47 portretów w tekście (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2800 PLN