Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Kola Dymitr Franciszek

Tytuł: Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych, do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia JMci Kaspra Lubomirskiego, Woiewodzica Krakowskiego, fundatora Prowincyi Polskiey Scholarum Piarum. Przez Xiedza ... z przydatkiem introdukcyi do historyi uniwersalney napisany y Temuż Jaśnie Oświeconemu Xiążęćiu JMći dedykowany

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Data wydania: 1747

Opis fizyczny: 4to, k. [44], tabl. ilustr. 9 (miedzioryty z wizerunkami herbów)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2200 PLN