Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu, artykułem 69-tym Ustawy Konstytucyjney roku 1807, dnia 22 lipca za prawo Cywilne podany. Z niektóremi odmianami na Seymie Warszawskim w roku 1809 od Nayiaśnieyszego Pana szczęśliwie nam panuiącego Fryderyka Augusta Dekretem roku 1809, dnia 18 marca potwierdzonemi. Przekładnia Xawiera Michała Bohusza, prałata Katedry Wileńskiey, ... Z przyłączeniem: Słowniczka wyrazów pewnych Polskich odpowiadających Francuzkim; Tablicy odległości od Stołecznego Miasta Warszawy Miast Departamentowych, tudzież odległości Miast Powiatowych od Miasta Departamentowego tymczasowie obrachowaney, póki Urzędowa niewyidzie, Tablicy ogólney Tytułów, Działów i Oddziałów; nakoniec Tablicy materyi w tey Księdze Prawa znayduiących się

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: W Drukarni Wiktora Dąbrowskiego

Data wydania: 1810

Opis fizyczny: 34 cm, s. 268, k. [16], winieta w drzeworycie

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2400 PLN