Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Kodeks karny Republik Sowjeckich. Tłumaczyli z oryg. Rafał Łemkin i Tadeusz Kochanowicz przy współudziale... Słowo wstępne napisał Juliusz Makarewicz

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakł. Księg. F. Hoesicka

Data wydania: 1926

Opis fizyczny: 8vo, s. 132, [1]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej oprawie

Zakupimy za: 80 PLN