Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Przez X. Dominika Kochańskiego

Tytuł: Kazania y nauki z badaniami, przykładami, zarzutami, odpowiedziami. Na missyach Dominikanów po całym Xięstwie Litewskim y przyległych krajach wędrówne słowo Boże opowiadaiących. Mianowicie w Nowogrodku podczas Trybunału za łaski JX. J. P. Andrzeja Ogińskiego Miecznika W. X. Lit. w Białyniczach podczas Koronacyi Obrazu Bogarodzicy, w Wilnie na początku głownych sądów W. X. Lit ogłoszone Jaś. W. J. P, Tadeuszowi Franciszkowi Xiążęciu na Kozielsku Ogińskiemu Wojewodzie Trockiemu, Hrabi na Mołodeczney, Hanucie, Łuczaju etc. Retowskiemu, Babilskiemu etc. Staroście, Kawalerowi Orła biał. y JW. J. P. Jadwidze z Załuskich Ogińskiey Wojewodzinie Trockiey etc. przy uroczystym na Wojew. Trockie wieździe na zawdziekę świadczonych łask Zakonowi kaznodzieyskiemu, przypisane. Przez X. Dominika Kochańskiego S. T. Doctora, Missyonarza, teraz Prowincyała Prowincyi Litewskiey tegoż Zakonu

Miejsce wydania: W Wilnie

Wydawca: -

Data wydania: 1770

Opis fizyczny: 4to, s. [8], 92, [24], 43-60, [808], 58 + indeks

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 750 PLN