Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: przez X. Hilaryona Karpińskiego

Tytuł: Lexykon geograficzny, dla gruntownego poięcia gazet i historyi z różnych autorów zebrany, przetłumaczony i napisany przez X. Hilaryona Karpińskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa. Po śmierci iego, z przydatkiem odmian, które zaszły, z wykładem na początku terminów geograficznych, i słownikiem nazwisk łacińskich na końcu położonym, do druku podany

Miejsce wydania: w Wilnie

Wydawca: w Drukarni J. K. M. XX. Bazylianow

Data wydania: 1766

Opis fizyczny: 4to, s. [24], 684, 2 mapy

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1400 PLN